Dark?
Leviathan อสุรกายใต้สมุทร
Bookmark
กำลังติดตาม 108 คน
8.9
สถานะ Completed
ประเภท Manhwa
เผยแพร่เมื่อ 2018
Author LEE Gyuntak
Artist Noh Miyoung
Serialization Toomics (Toomics)
ผู้อัพเดท
เผยแพร่เมื่อ
อัพเดทเมื่อ

Leviathan อสุรกายใต้สมุทร

Leviathan (LEE Gyuntak), موجودات عظیم دریایی, 심해수

เรื่องย่อ Leviathan อสุรกายใต้สมุทร

อ่านเรื่อง Leviathan อสุรกายใต้สมุทรระดับน้ำทะเลสูงขึ้นครอบคลุมทวีปต่างๆ บนโลกที่ไม่มีใครพบดินแดนแห้งแล้ง ครอบครัวของโบต้าวัยเยาว์อาศัยอยู่บนเรือลำเล็กและท่องไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ นักฉมวกที่ล่าในทะเลลึกอาจเป็นเหยื่อของสัตว์ประหลาดได้ทุกเมื่อ ผู้ที่ปรากฏตัวในเวลากลางคืนเท่านั้น โบต้าและครอบครัวจะรอดพ้นจากนรกใต้น้ำนี้อย่างปลอดภัยหรือไม่… และใครคือคานะในโลกนี้!

อ่านการ์ตูนเรื่อง Leviathan อสุรกายใต้สมุทร